Phương thức hàn LA-type

LA=Load Application temperature control method

(Phương thức kiểm soát nhiệt độ hàn)

Bộ phận mỏ hàn loại LA có thể kiểm soát nhiệt độ đầu chính xác trong quá trình hàn.

NLA( Non-LA ) Máy hàn không kiểm soát nhiệt độ

Có khoảng cách giữa cảm biến nhiệt độ và đầu mũi hàn. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể phát hiện sự thay đổi nhiệt độ đầu mũi hàn trong thời gian thực.

● Bộ điều khiển nhiệt độ thông thường cho phép đặt và hiển thị nhiệt độ chờ, tuy nhiên, chúng KHÔNG thể hiển thị nhiệt độ đầu thực tế khi hàn.

LA-type Máy hàn kiểm soát nhiện độ

Ngược lại với mỏ hàn NLA, cảm biến nhiệt độ được gắn gần đầu mỏ hàn. Vì vậy, chúng tôi CÓ THỂ phát hiện sự thay đổi nhiệt độ thực tế của đầu trong thời gian thực.

● Bộ điều khiển BONKOTE Patriot hiển thị sự thay đổi nhiệt độ thực tế trên màn hình khi hàn.
● Có thể phục hồi nhiệt độ nhanh chóng.
Nhiệt độ đầu mũi hàn dao động đáng kể trong quá trình hàn.
Hàn có điểm nóng chảy cao không chứa chì đang là xu hướng trong ngành công nghiệp hàn.
KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng.
Một trong những lý do khiếm khuyết là không thể đáp ứng với sự thay đổi nhiệt độ này.
Mỏ hàn LA, có thể phát hiện nhiệt độ chính xác trong quá trình hàn, cho phép giải quyết nhiều vấn đề hàn.

Lợi ích của máy hàn phương thức LA

Các lợi ích của mỏ hàn LA
– Phòng ngừa khuyết tật
+ Bạn có thể hàn ở nhiệt độ thích hợp trong khi theo dõi nhiệt độ chính xác và chính xác được hiển thị trên màn hình bộ điều khiển.
– Tuổi thọ của mũi sắt
+ Hàn với nhiệt độ thích hợp góp phần kéo dài tuổi thọ của mũi.
+ Giảm nhiệt độ cao quá mức và thay đổi nhiệt độ quá mức.
– Hiệu quả của công việc hàn
+ Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ và phục hồi nhiệt độ nhanh chóng giúp tăng hiệu quả làm việc.
– Mỏ hàn tối ưu không chứa chì
+ Kiểm soát nhiệt độ chính xác thích ứng với công việc nấu chảy cao không chứa chì.
– Không chỉ người có tay nghề cao …..

X